aorta

aorta

gwo atè ki sòti nan kè, gwo kannal san wouj, awòt

artery

artery

atè, venn, gwo venn, venn kè, kannal/venn san wouj