ureter

ureter

itè,  tib ki soti nan ren pou pote pipi nan vesi