trachea

trachea

tiyo souf, kannal souf/lè, tigòj, (ti) gòj di, (ti) gòjèt di, tibvan poumon, trache