aorta

aorta

gwo atè ki sòti nan kè, gwo kannal san wouj, awòt

1 2